دانشجویان محترم DBA جهت رویت برنامه کلاسی مورخه های 20 و 21 اردیبهشت به لینک زیر مراجعه فرمائید:

**برنامه کلاسی**